Menu główne

20211231 154424

Zima to czas zabawy na lodzie i śniegu. Chełmińskie WOPR radzi, jeśli jest to tylko możliwe, korzystaj ze sztucznych lodowisk, które są łatwe do zrobienia i bezpieczniejsze od zamarzniętych, naturalnych zbiorników wodnych. Na pewno przy tworzeniu sztucznych lodowisk pomogą strażacy z PSP i OSP, którzy dysponują odpowiednim sprzętem i środkami.

 Jeśli chcesz korzystać z zamarzniętych obszarów wodnych, stosuj się do zasad wypracowanych przez lata przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

 • przed wejściem na pokrywę lodu sprawdź, czy jest ona dostatecznie gruba,
 • na lód wchodź w towarzystwie innych osób, zawsze bądzcie w zasiegu wzroku,
 • unikaj miejscowego przeciążenia lodu większą ilością osób,
 • trzeszczący, pękający lód w okresie mrozów świadczy, że jest on zbyt cienki i kruchy,
 • po usłyszeniu pękającego lodu nie zatrzymuj się, ale jak najszybciej zawróć do brzegu,
 • w ciągu dnia należy obserwować zmiany w obrębie pokywy lodowej ( wpływ nasłonecznienia, opadów, przepływu wody pod warstwą lodu),
 • przy zarwaniu się lodu i wpadnięciu do wody staraj się wszelkimi sposobami zmniejszyć nacisk na lód, połóż się płasko na nim,
 • asekuruj się przy pomocy liny, sanek, deski, innych dostępnych przedmiotów,

Pamiętajcie, że lód na jeziorach, rzekach, terenach bagnistych może mieć różną grubość i może być bardzo niebezpieczny. Takie miejsca jak: ujścia rzek i kanałów, ujęcia wody, mosty, kolektory ściekowe, śluzy i jazy, nurt rzeki oraz miejsca w których występują pęknięcia warstwy lodu i widoczne rysy na pewno nie powinny służyć zabawom na lodzie.

Jeśli lód załamie się i wpadniesz do wody:

 • zachowaj spokój,
 • działaj szybko i zdecydowanie,
 • nie wykonuj zbędnych ruchów,
 • złap sie krawędzi lodu, wykonuj mocne ruchy lokomocyjne (naprzemienna praca nóg do kraula) tak długo, aż będziesz na stałym lodzie lub lądzie,
 • złap i trzymaj się mocno rzuconego na pomoc sprzętu, na nogi stań dopiero po upewnieniu się, że wytrzymałość lodu jest wystarczająca.

Po zdarzeniu:

 • przemieść poszkodowanego do suchego pomieszczenia,
 • oceń jego kondycję, stan (przytomność oddech), nie pionizuj,
 • okryj poszkodowanego kocem w celu utrzymania temperatury, po odzyskaniu świadomości przez osobę poszkodowaną możesz podać jej do picia dobrze osłodzony napój (herbatę).
 • jeśli jest to konieczne wezwij pomoc

TELEFONY ALARMOWE: 112

Warto przeczytać tygodnik Czas Chełmna wywiad z Prezesem WOPR w Chełmnie - 29 grudnia 2021 roku

100111