Składka WOPR

Legitymacja 2 1CCI20161101 0001Legit. WOPR 1969 rok

 

Składka Członkowska  - dobrowolna lub narzucona statutem organizacji danina, wpłacona przez członków stowarzyszenia (organizacji pozarządowej). Składki zaliczane są do podstawowych źródeł finansowania organizacji. W jednostkach organizacyjnych WOPR jest ona obowiązkowa – na ogół roczna.

Wszyscy ratownicy zatrudniani przez zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym (np. Wójta, Burmistrza, czy Prezydenta, OSiR) muszą przynależeć do jednego z podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego – w naszym przypadku do „WOPR” aby zadośćuczynić wymogom art.2.5 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Wniesiona składka gwarantuje spełnienie wymogów definicji ratownika jako członka podmiotu.

Brak uiszczenia takiej składki zwykle skutkuje utratą członkostwa, a co za tym idzie – utratą uprawnień do pracy. W jednostkach organizacyjnych „WOPR” brak uiszczenia składki w okresie 24 miesięcy powoduje wygaśnięcie statusu członka. Utrata przywilejów członkowskich następuje w czasie i trybie wskazanym w statucie. Zazwyczaj wiąże się to również z utratą stopnia organizacyjnego.

Wstępując w szeregi Chełmińskiego WOPR zadeklarowałeś płatność składki do dnia 31 marca każdego roku na NRB WOPR w Chełmnie 07 9486 0005 0003 2333 2000 0001 tytułem: Składka WOPR 20... + imię i nazwisko członka WOPR

W latach 2011 - 2021 składka WOPR wynosiła 50,00 zł

Od dnia 01 stycznia 2022 roku składka WOPR wynosi 70,00 zł,

Od dnia 01 stycznia 2024 roku składka WOPR wynosi 100,00 zł