Menu główne

Władze Chełmińskiego WOPR w latach 2019 - 2023

Zarząd: Franciszek Trzciński - Prezes Zarządu, Adam Mazurkiewicz - Wiceprezes , Hieronim Marek Saran - Wiceprezes, Krzysztof Krystian Trzciński - Skarbnik, Magdalena Joanna Bestjan - Sekretarz,

Komisja Rewizyjna: Deleszek Marek - Przewodniczący, Mieszko Wdowiak - Z-ca przewodniczącego, Wiesław Szukała - Sekretarz,

Sąd Koleżeński: Wojciech Różycki - Przewodniczący, Zuzanna Maćkowska - Z-ca przewodniczącego, Wojciech Grobelski - Sekretarz, Hubert Wirosławki - Członek komisji, Karol Przybytkowski - Członek komisji.

Władze Chełmińskiego WOPR w latach 2013 - 2018

ZARZĄD:

franciszek trzcinski

 Franciszek Trzciński – Prezes

 

adam mazurkiewicz

 Adam Mazurkiewicz – Wiceprezes

 

Hieronim Marek Saran

 Hieronim Marek Saran - Wiceprezes,

 

krzysztof trzcinski

 Skarbnik – Krzysztof Krystian Trzciński

 

bogumila nowakowska

 Sekretarz – Bogumiła Nowakowska

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Mieszko-Wdowiak

 Mieszko Wdowiak – Przewodniczący

 

Monika Wilma – Wiceprzewodnicząca

Wojciech Kwiatkowski - Sekretarz

SĄD KOLEŻEŃSKI:

Bialkowski-Daniel

 Daniel Białkowski – Przewodniczący

 

Iwona Balcerowicz – Wiceprzewodnicząca

Aleksandra Achler – Wesołowska – Sekretarz

Ilona Graczyk – członek

Paulina Jażdżewska – członek