Menu główne
Załączniki:
Pobierz plik (D20061410Lj(1).pdf)Ustawa z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym[Tekst jednolity z 2021 roku]956 kB
Dostęp do URL (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001566/U/D20171566Lj.pdf)Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne[Tekst jednolity z 2021 roku]2370 kB
Pobierz plik (Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.pdf)Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r Dz. U. z 2022r poz. 147, 2705[o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych - tekst jednolioty z 2022 roku]574 kB
Pobierz plik (D19890104Lj.pdf)Ustawa z dnia 07 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach[Prawo o stowarzyszeniach - tekst jednolity z 2020 roku]451 kB
Pobierz plik (Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie profilu wody w kąpielisku.pdf)Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie profilu wody w kąpielisku[Tekst jednolity z dnia 5.12.2022r]336 kB
Pobierz plik (D20211761.pdf)2021.09.23 - Rozporządzenie MSWiA[w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym]126 kB
Pobierz plik (2019.02.11.pdf)2019.02.11 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia [w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli]506 kB
Pobierz plik (2016.03.30 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.pdf)2016.03.30 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej[Z dnia 30 marca 2016 r w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży]625 kB
Pobierz plik (2012.06.21 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń ratowników wodnych..pdf)2012.06.21 - Rozporządzenie MSW[w sprawie szkoleń ratowników wodnych]878 kB
Pobierz plik (2012.03.06 - w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu,.pdf)2012.03.06 - Rozporządzenie MSW[w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnch oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag]1576 kB
Pobierz plik (2012.02.27 - w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy.pdf)2012.02.21 - Rozporządzenie MSW[w sprawie wymagań dot.wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i art.sanitarne]620 kB
Pobierz plik (2012.01.23 - Dz.U.2012 poz.108 w sprawie minimalnych wymagań obsad ratowników.pdf)2012.01.23 - Rozporządzenie MSW[w sprawie minimalnych wymagań dot. liczby ratowników zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego]568 kB
Pobierz plik (2013.11.08 Rozporządzenie w sprawie bezpieczenstwa przy upr.turystyki wodnej.pdf)2013.11.08 Rozporządzenie w sprawie bezpieczenstwa przy upr.turystyki wodnej.pdf[ ]720 kB
Pobierz plik (ustawa z dnia 15 września 2015 roku  o zmioanie ustawy o systemie oswiaty.pdf)ustawa z dnia 15 września 2015 roku o zmioanie ustawy o systemie oswiaty.pdf[ ]155 kB