Gmina Papowo Biskupie - analiza zagrożeń

W strugach deszczu powstaje nowa analiza zagrożeń dla Gminy Papowo Biskupie.

20231120 132129

W dniu 20 listopada 2023 roku o godz. 9.00 komisja powołana przez Wójta Gminy Papowo Biskupie w składzie:

 1. Małgorzata Rybacka – Inspektor Urzędu Gminy w Papowie Biskupim,
 2. Krzysztof Poliwko – Inspektor Urzędu Gminy w Papowie Biskupim,
 3. asp. Rafał Brzozek – z Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie,
 4. Franciszek Trzciński – Instruktor WOPR, Prezes Chełmińskiego WOPR

Przeprowadziła wizję lokalną obszarów wodnych na terenie Gminy Papowo Biskupie, Powiat Chełmiński.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 Nr 208 poz.1240) do obowiązków wójta, (burmistrza prezydenta miasta) zwanego „zarządzającym obszarem wodnym” należy między innymi:

 1. dokonanie, we współpracy z policją i działającymi na danym terenie podmiotami, o których mowa w art. 12 ust. 1, analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji;
 2. oznakowanie i zabezpieczenie terenów, obiektów i urządzeń przeznaczonych do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych;
 3. prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na:
  1. oznakowaniu miejsc niebezpiecznych,
  2. objęciu nadzorem, we współpracy z policją i podmiotami, o których mowa w art. 12 ust. 1, miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli,
  3. uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
 4. informowanie i ostrzeganie o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób;
 5. zapewnienie warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia (…).

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest zobowiązany do posiadania analizy zagrożeń wszystkich obszarw wodnych na zarządzanym terenie, w tym między innymi pływalni, parków wodnych, kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Z ustaleń  WOPR w Chełmnie wynika, że Jeziora: Papowskie, Jeleniec, Bartlewskie, Suszek, Młyńskie w Gminie Papowo Biskupie są wykorzystywane nie tylko przez lokalną społeczność w okresie letnim do kąpieli, uprawiania sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb. Obszary te są również wykorzystywane zimą przez dzieci i młodzież do ślizgania się po lodzie i amatorskiego łyżwiarstwa.

Źródło: WOPR w Chełmnie