Nowoczesne Służby Ratownicze - Etap II

logo UE

Nazwa projektu: Nowoczesne służby ratownicze – zakup specjalistycznego sprzętu dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz jednostek WOPR z nim zrzeszonych – etap II

Nr projektu: RPKP.04.01.02-04-0002/23

logo WOPR Kuj Pom

partnerzy projektu

Cel projektu: zwiększenie skuteczności prowadzenia akcji ratowniczych oraz poprawę bezpieczeństwa w miejscach cennych przyrodniczo oraz terenach zalewowych województwa kujawsko – pomorskiego

Przedmiot projektu:

1/     Zakup specjalistycznego przętu - Torba/Plecak medyczny R1

2/     Zakup specjalistycznego przętu - Defibrylator AED

3/     Zakup specjalistycznego przętu - Respirator transportowy

4/     Zakup specjalistycznego przętu - Port najazdowy pod skuter

5/     Zakup specjalistycznego przętu - Suchy skafander wraz ocieplaczem do nurkowania

6/     Zakup specjalistycznego przętu - Kombinezon suchy

7/     Zakup specjalistycznego przętu - Kamizelki asekuracyjne

8/     Zakup specjalistycznego przętu - Pompa zanurzeniowa

9/     Zakup specjalistycznego przętu - Skuter podowodny

10/  Zakup specjalistycznego przętu - Kołyska ratownicza

11/  Zakup specjalistycznego przętu - Wyrzutnia pneumatyczna

12/  Zakup specjalistycznego przętu - Pilarka Spalinowa

13/  Zakup specjalistycznego przętu - Przyczepa kontenerowa

14/  Zakup specjalistycznego przętu -   Pneumatyczne sanie ratownicze wodno-lodowe

15/  Zakup specjalistycznego przętu - Kaski do ratownictwa wodno-lodowego

16/  Zakup specjalistycznego przętu - Rękawiczki neoprenowe

17/  Zakup specjalistycznego przętu - Materac próżniowy

18/  Zakup specjalistycznego przętu - Kombinezon do Grup Poszukiwawczo Ratowniczych

19/  Zakup specjalistycznego przętu - Przyczepa do quada

20/  Zakup specjalistycznego przętu - Dron z kamerą termowizyjną

21/  Zakup specjalistycznego przętu - Sonar/echosonda

22/  Zakup specjalistycznego przętu - Urządzenie GPS

23/  Zakup specjalistycznego przętu - Skafander neoprenowy "mokry" RATOWNIK

24/  Zakup specjalistycznego przętu - Plecak Modułowy Ratownika Medycznego z wyposażeniem

25/  Zakup specjalistycznego przętu - Myjka ciśnieniowa do mycia sprzętu ratowniczgo

26/  Zakup specjalistycznego przętu - Radiotelefony cyfrowe stacjonarne

27/  Zakup specjalistycznego przętu - Łodż ratownicza z   przyczepą podłodziową

28/  Zakup specjalistycznego przętu - Sztormiak komplet

29/  Zakup specjalistycznego przętu - Kamizelka taktyczna - medyczna

30/  Zakup specjalistycznego przętu - Latarka czołowa ledowa

31/  Zakup specjalistycznego przętu - Latarka typu szperacz

32/  Zakup specjalistycznego przętu - Pompowana deska ratownicza

33/  Zakup specjalistycznego przętu - Ratownicza łodź wiosłowa

34/  Zakup specjalistycznego przętu - Radiotelefony cyfrowe przenośne       

Termin realizacji projektu: 01.08.2023 – 31.12.2023

Wartość projektu: 1 133 259,22 zł

Wartość dofinansowania: 963 270,33 zł

Źródło finansowania projektu: RPO WK-P; Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Schemat: Zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz jednostek organizacyjnych Policji

Umowa o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.075.2023 z dnia 06.09.2023r.