Sztandar dla WOPR w Chełmnie

Jubileusz 10-lecia oraz poświęcenie i nadanie Sztandaru dla WOPR w Chełmnie.

W dniu 16 czerwca 2023 swój jubileusz 10-lecia obchodziło Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmnie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele garnizonowym, gdzie nastąpiło poświęcenie sztandaru.

DSC 7647

Poczet sztandarowy WOPR w Chełmnie reprezentowali:

 1. Chorąży - Wojciech Grobelski,
 2. Asysta - Glamowski Mateusz,
 3. Asysta - Glamowski Sebastian,

DSC 7563

„Pełnienie służby w poczcie sztandarowym „WOPR” to jedna z ważniejszych funkcji w karierze każdego ratownika wodnego. Może być powierzona tylko takim ratownikom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i pracy zawodowej, prezentują nienaganną postawę i odznaczają się wysoką kulturą osobistą. Udział w poczcie sztandarowym wielkim wyróżnieniem”.

DSC 7560

Podczas mszy fragment pisma świętego przeczytała Bożena Stypulska - ratownik WOPR w Chełmnie.

DSC 0024

To ogromne wyróżnienie dla ratownika móc w tak uroczystym dniu wziąć udział w tak pięknym wydarzeniu i czynnie uczestniczyć we mszy świętej. Uroczystość poprowadził ksiądz proboszcz ppłk.Piotr Wszelaki

DSC 7583

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Klubie Wojskowym w Chełmnie.

Zebranych przywitał instruktor Franciszek Trzciński - Prezes WOPR w Chełmnie, a imprezę poprowadzili wspólnie instruktorzy ratownictwa wodnego Adam Mazurkiewicz i Mieszko Wdowiak.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi:

 1. Przemysław Przybylski - Pełnomocnik Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza,
 2. Katarzyna Lubańska – Radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentująca również Pana Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego,
 3. Artur Mikiewicz – Burmistrz Miasta Chełmna,
 4. Janina Siemiątkowska – Członek Zarządu i Skarbnik Starostwa Powiatowego w Chełmnie;
 5. Prof. Piotr Aleksandrowicz - Przedstawiciel rektora Politechniki Bydgoskiej , dziekan wydziału inżynierii mechanicznej,
 6. Ksiądz Proboszcz płk. Piotr Wszelaki z Parafii Wojskowej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Chełmnie,
 7. Jakub Kochowicz - Wójt Gminy – Lisewo, członek Zarządu Stowarzyszenia SALUTARIS,
 8. Tomasz Grendzicki Główny Specjalista Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
 9. Piotr Rasmus starszy inspektor Wojewódzkiego Oddziału Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej Wojewódzkiego Biura Zarządzania Kryzysowego KPUW w Bydgoszczy,
 10. Paweł Błasiak – Prezes Zarządu Głównego WOPR,
 11. Młodsza inspektor Małgorzata Szmelter – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy,
 12. Młodszy inspektor Dariusz Dziura - Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Chełmnie,
 13. Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie mł. bryg. Tomasz Guzek
 14. pułkownik rezerwy Wojska Polskiego Eugeniusz Trzciński – redaktor naczelny kwartalnika NEMROD,
 15. komisarz Marcin Czyż – koordynator do spraw bezpieczeństwa na wodach i terenach przyległych KWP w Bydgoszczy,
 16. porucznik Artur Ługowski - przedstawiciel JW 3136 w Chełmnie,
 17. harcmistrz Beata Bardzińska - Komendantka Chorągwi K-P Związku Harcerstwa Polskiego,
 18. Marzena Ossowska - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
 19. Jarosław Kuzioła – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Chełmnie,
 20. Ewa Moskal - Radna Gminy Stolno,
 21. Prezesi Jednostek WOPR z terenu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z Panem Maciejem Banachowskim na czele.

DSC 7592

„Bardzo cieszymy się, że Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmnie na swój jubileusz 10-lecia będzie mogło poszczycić się tak piękną wizytówką” - mówił Franciszek Trzciński, prezes WOPR Chełmno. „ Głęboko wierzymy, że sztandar będzie znakiem rozpoznawczym naszej jednostki i jej wodniackich tradycji, osiągnieć i sukcesów. Bardzo cieszymy się, że w Chełmnie – mieście w którym przebywał święty Jacek Odrowąż, pierwsze polski ratownik, jest z nami tak wielu znakomitych gości, którzy wspierają nas, kibicują nam i pozwalają realizować nasze, jak zawsze, bardzo ambitne cele”.

Podczas spotkania Joanna Bednarska, ratownik wodny WOPR Chełmno, przedstawiła postać patrona chełmińskiego WOPR, św. Jacka Odrowąża.

DSC 0057

Sztandar został nadany w 10 rocznicę założenia WOPR w Chełmnie. Na ręce Franciszka Trzcińskiego - prezesa Chełmińskiego WOPR - przekazany został przez Prezesa Zarządu Głównego WOPR w Warszawie Pawła Błasiaka.

DSC 7630

„Podczas uroczystości przyjęto także nowych członków w poczet organizacji. Natomiast wyróżniającym się ratownikom z Chełmna zostały nadane honorowe odznaki WOPR w uznaniu ich zasług w działalności ratowniczej” - dodaje Adam Mazurkiewicz. - Podczas uroczystości prezes WOPR w Chełmie udekorował także medalem "Za zasługi dla WOPR w Chełmnie" długoletnich przyjaciół i sympatyków jednostki, doceniając ich zasługi i wsparcie okazywane WOPR w Chełmnie.

DSC 7636

Osoby, które stworzyły komitet fundacyjny naszego sztandaru i miały bezpośredni udział w jego pozyskaniu, zostały poproszone o symboliczne przybicie gwoździa. Byli to m.in.: Artur Mikiewicz – burmistrza Chełmna, Franciszek Trzciński, Magdalena Joanna Bestjan, Adam Mazurkiewicz i Hieronim Marek Saran – WOPR Chełmno, Janina Siemiątkowska - Starostwo Powiatowe w Chełmnie, Tomasz Guzek - komendant KP PSP w Chełmnie. Dziękowano także wielu pozostałym fundatorom sztandaru.

Reprezentanci WOPR w Chełmnie: Szymon Stykała, Patrycja Kozłowska, Karol Różycki, Hubert Sehafer, Nadja Niemczyk, złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Prezes ZG WOPR Paweł Błasiak odebrał ślubowanie. Pozostali członkowie WOPR w Chełmnie także uroczyście ślubowali.

Legitymacje dla nowo wstępujących do WOPR z rąk prezesa Franciszka Trzcińskiego otrzymały trzy osoby tj. Hubert Seehafer, Nadia Niemczyk i Karol Różycki.

Wyróżnione zostały osoby wspierające działalność WOPR na rzecz poprawy bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz osoby, które przyczyniły się do pozyskania sztandaru dla ratowników wodnych w Chełmnie.

Na podstawie § 20 pkt 1 ust. 18 Statutu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmnie, Uchwałą nr 1/06/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku Zarząd WOPR w Chełmnie nadał i wyróżnił:

„Brązowy Medal Świętego Jacka Odrowąża - Pierwszego Polskiego Ratownika otrzymali:

 1. Ewa Moskal,
 2. Małgorzata Rutkowska,
 3. Żaneta Gronczewska,

„Srebrny Medal Świętego Jacka Odrowąża – Pierwszego Polskiego Ratownika otrzymali:

 1. Artur Mikiewicz,
 2. Katarzyna Lubańska,
 3. Tomasz Grędzicki,
 4. Tomasz Guzek,
 5. Hieronim Marek Saran,
 6. Mieszko Wdowiak,
 7. Magdalena Joanna Bestjan,

Na podstawie § 6 Uchwały nr 9/8/IX/11 Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 4 grudnia 2011 roku w sprawie odznaczeń i medali „WOPR” wyróżnieni zostali:

„Brązową honorową odznakę WOPR” otrzymali:

 1. Patryk Kaczerowski,
 2. Wojciech Grobelski,
 3. Hieronim Marek Saran,
 4. Wojciech Maciej Różycki,
 5. Krzysztof Krystian Trzciński
 6. Tomasz Artur Trzciński
 7. Wojciech Marek Cabaj
 8. Małgorzata Janus,
 9. Dariusz Grzegorz Kochański,
 10. Miłosz Podkański,
 11. Patryk Grzeszczak,
 12. Wiesław Sławomir Szukała,
 13. Magdalena Bestjan

DSC 0148

„Srebrną honorową odznakę WOPR” otrzymali:

 1. Wojciech Kwiatkowski,
 2. Mieszko Wdowiak,
 3. Franciszek Trzciński

DSC 0151

„Złotą honorową odznakę WOPR” otrzymał:

 1. Adam Jan Mazurkiewicz

DSC 0053

Decyzją Zarządu głównego WOPR w Warszawie Odznakę Zasłużony Instruktor WOPR otrzymał prezes WOPR w Chełmnie, instruktor ratownictwa wodnego - Franciszek Trzciński.

DSC 7645

Dekoracji dokonał prezes ZG WOPR Paweł Błasiak oraz prezes WOPR Województwa K-P, członek ZG WOPR Maciej Banachowski.

Wszystkich uczestników wydarzenia zaproszono do wspólnego zdjęcia, które zostało wykonane na schodach przed budynkiem Klubu Wojskowego, a po nim na poczęstunek, podczas którego czas umilał występ zespołu muzycznego „CAŁKIEM NIE PROFESJONALNI”, którego liderem jest Hieronim Marek Saran – Wiceprezes WOPR w Chełmnie.

Chełmno Nasze MIasto

E - Chelmno

TVP Zbliżenia