Nowoczesne Służby Ratownicze

Nowoczesne służby ratownicze

logo UE

Nazwa projektu: Nowoczesne służby ratownicze – zakup specjalistycznego sprzętu dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz jednostek WOPR z nim zrzeszonych

Nr projektu: RPKP.04.01.02-04-0005/22

Lider Projektu:

logo WOPR Kuj Pom

Partnerzy Projektu:

partnerzy projektu

Cel projektu: zwiększenie skuteczności prowadzenia akcji ratowniczych oraz poprawę bezpieczeństwa w miejscach cennych przyrodniczo oraz terenach zalewowych województwa kujawsko – pomorskiego

Przedmiot projektu:

1/     "Zakup specjalistycznego sprzętu- skutera wodnego"    

2/     "Zakup specjalistycznego sprzętu- przyczepy do skutera"           

3/     "Zakup specjalistycznego sprzętu- platformy ratowniczej do skutera"   

4/     "Zakup specjalistycznego sprzętu- portu najazdowego pod skuter"        

5/     "Zakup specjalistycznego sprzętu- portu najazdowego pod łódź"            

6/     "Zakup specjalistycznego sprzętu- kombinezonu suchego"        

7/     "Zakup specjalistycznego sprzętu- kamizelek asekuracyjnych"   

8/     "Zakup specjalistycznego sprzętu- kasków na skuter wodny z komunikacją"

9/     "Zakup specjalistycznego sprzętu- silnika zaburtowego "             

10/ "Zakup specjalistycznego sprzętu- pneumatycznych sań ratowniczych wodno-lodowych"

11/ "Zakup specjalistycznego sprzętu- kasków do ratownictwa wodno-lodowego "            

12/ "Zakup specjalistycznego sprzętu- rękawic neoprenowych"       

13/ "Zakup specjalistycznego sprzętu- Quadów"    

14/ "Zakup specjalistycznego sprzętu- kasków na quad z komunikacją"        

15/ "Zakup specjalistycznego sprzętu- przyczepy do quada"

16/ "Zakup specjalistycznego sprzętu- drona z kamerą termowizyjną"          

17/ "Zakup specjalistycznego sprzętu- Sonarów/echosondy"           

18/ "Zakup specjalistycznego sprzętu- radiotelefonów cyfrowych" 

Termin realizacji projektu: 01.06.2023 – 31.10.2023

Wartość projektu: 1 174 519,31 zł

Wartość dofinansowania: 998 341,41 zł

Źródło finansowania projektu: RPO WK-P; Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Schemat: Zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz jednostek organizacyjnych Policji

Umowa o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.044.2023 z dnia 22.05.2023r.