Gmina Stolno - analiza zagrożeń

Urząd Gminy w Stolnie, Powiat Chełmiński wspólnie z Policją i WOPR w Chełmnie przygotowują analizę zagrożeń.

20230111 093642 kopia

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( Dz. U. z 2011 r Nr 208, poz.1240. zobowiązuje:

  1. na terenie parku narodowego lub krajobrazowego – dyrektora parku,
  2. na terenie, na którym prowadzona jest działalność w zakresie sportu lub rekreacji – osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej , która prowadzi działalność w tym zakresie,
  3. na pozostałych obszarach - właściwego miejscowo wójta ( burmistrza, prezydenta miasta)

- zwanych dalej „zarządzającymi obszarami wodnymi” do dokonania, we współpracy z policją i działającym na danym terenie podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego (WOPR w Chełmnie) analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawniania sportu lub rekreacji. Więcej w art. 4.1 i 2 cytowanej powyżej ustawy.

Powyższe jest aktualne w wymiarze 365 dni w roku, 24/7.

Na zdjęciu od lewej:

asp. Rafał Brzozek - Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie,

Anna Mika – Urząd Gminy w Stolnie,

Franciszek Trzciński – Prezes WOPR w Chełmnie,

Anna Sankiewicz – Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska – Urzędu Gminy w Stolnie

Załączniki:
Pobierz plik (Analiza zagrożeń Stolno.pdf)Analiza zagrożeń Stolno.pdf3203 kB