Zaloguj się
Menu główne

    DO CZŁONKÓW, PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW

WOPR w CHEŁMNIE,

FIRM, INSTYTUCJI ORAZ WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI

Szanowni Państwo!

Komitet Fundacyjny Sztandaru dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmnie zwraca się z serdeczną prośbą do członków, przyjaciół i sympatyków Chełmińskiego WOPR, firm, instytucji oraz wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie inicjatywy ufundowania sztandaru dla naszej organizacji.

REWERS Z HERBEM 4.01.2023

W 2023 roku Wodne Ochotnicze Pogotowie w Chełmnie obchodzi 10-lecie swojego istnienia. Dziękujemy wszystkim, którzy przez ten czas nas wspierali. Wśród naszych członków powstała inicjatywa ufundowania sztandaru organizacji. Dla społeczności członków, ratowników i przyjaciół Chełmińskiego WOPR haftowany sztandar organizacji będzie niezwykle ważnym symbolem realizowanej przez nas misji i naszych celów oraz szczytnych wartości organizacji, jakimi są: organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych.

Sztandar uzewnętrzniać będzie jedność i współdziałanie społeczności organizacji, a także osobiste przywiązanie do niej każdego z nas. Będzie on nam towarzyszyć podczas chwil szczególnie ważnych i uroczystych dla Chełmińskiego WOPR, jak również dla naszego środowiska lokalnego, regionu. Wokół sztandaru będziemy jednoczyć się zarówno w chwilach radosnych, jak i smutnych. Pragniemy, aby nasz poczet sztandarowy uczestniczył  w uroczystościach kościelnych, państwowych, samorządowych, organizacyjnych i żałobnych, ważnych dla społeczności Chełmińskiego WOPR.

Uroczyste wręczenie i poświęcenie sztandaru, połączone z obchodami 10 rocznicy założenia WOPR w Chełmnie planujemy na 16 czerwca 2023 roku w Chełmnie.

W uroczystości tej wezmą udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, dostojnicy Kościoła Katolickiego, fundatorzy sztandaru, członkowie, ratownicy i przyjaciele Chełmińskiego WOPR, przedstawiciele mediów, organizacji pozarządowych, szkół, instytucji kultury, mieszkańcy Chełmna i Powiatu Chełmińskiego.

W czasie uroczystości fundatorzy poproszeni zostaną o osobiste (lub poprzez przedstawiciela) przybicie imiennego „gwoździa fundacyjnego” do drzewca sztandaru. Symboliczny gwóźdź z głowicą w kształcie tarczy, z ręcznie wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem (lub nazwą) i miejscowością (lub sprawowaną funkcją) fundatora, będzie pamiątkową cegiełką i deklaracją wsparcia każdej osoby, rodziny, firmy lub instytucji, która zamierza w ten sposób potwierdzić na sztandarze swoją obecność w historii WOPR w Chełmnie.

Uprzejmie prosimy o dobrowolne darowizny na rzecz ufundowania sztandaru naszej jednostki, w wysokości według Państwa możliwości i uznania.

Wartość symbolicznych cegiełek fundacyjnych ustalono na:

- wpłata od 200 zł – dyplom honorowy wręczany fundatorowi;

- wpłata od 500 zł – imienny gwóźdź do drzewca sztandaru z tarczą koloru srebrnego;

- wpłata od 600 zł do 1000 zł i więcej – imienny gwóźdź do drzewca sztandaru  z tarczą złoconą.

Prosimy uprzejmie o dokonywanie wpłat na konto bankowe:

Nr rachunku: 07 9486 0005 0003 2333 2000 0001 w Nicolaus Bank w Toruń

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmnie

Adres: 86 – 200 Chełmno; ul. Gen. J. Hallera 6/3

W tytule przelewu proszę wpisać: „Darowizna na Komitet Fundacyjny Sztandaru”

– imię i nazwisko lub nazwa instytucji ( do napisu na drzewcu sztandaru)

Środki finansowe na zakup sztandaru zbieramy do dnia 01 czerwca 2023 roku.   

Z całego serca dziękujemy za każde wsparcie inicjatywy ufundowania sztandaru oraz realizowanych przez nas działań. Łączymy wyrazy szacunku.

 

Komitet Fundacyjny Sztandaru WOPR w Chełmnie

dr Artur Mikiewicz - Burmistrz Miasta Chełmna

dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz – profesor; Politechnika Bydgoska

Katarzyna Lubańska – Radna Sejmiku Województwa K-P

Janina Siemiątkowska

Franciszek Trzciński

Hieronim Marek Saran

Magdalena Joanna Bestjan

A21