Menu główne

Praca na stopień Instruktora WOPR z 2012 roku Franciszka Trzcińskiego tego dowiodła. Praca Uchwałą Zarządu WOPR w Chełmnie Nr 8/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku Św. Jacek Odrowąż został patronem Chełmińskich ratowników

sw.Jacek Odrowąż