Menu główne

Wisła - Chełmno woj. Kujawsko - Pomorskie20190807 183245

Czy możemy cieszyć się z porównania do pustynnego, gorącego kraju z piramidami, palmami i wielbłądami? Nie do końca. Podobieństwo Polski do Egiptu objawia się w niezbyt dużych zasobach wodnych. Mimo, że na jednego Polaka przypada 3 razy więcej wody niż na Egipcjanina, to jednak na tle innych krajów europejskich wypadamy dość blado. Na mieszkańca Polski przypada ok. 1600 m3, natomiast średnia europejska wynosi 4600 m3. Z takim wynikiem zostaliśmy zakwalifikowani do grupy krajów z deficytem wody….

Ocieplenie klimatu powodujące pojawianie się okresów suszy, bezśnieżne zimy, brak opadów, postępujący proces urbanizacji, rolnictwo, zanieczyszczenia środowiska, słaba renaturyzacja i wiele innych czynników wpływa na zmniejszanie ilości wód, a także obniża ich jakość.

Pogarszająca się sytuacja wodna naszego kraju zmusza do refleksji i podejmowania działań, które mają zminimalizować pojawiający się problem. Programy rządowe, retencja glebowa, melioracje nawadniająco-odwadniające, mikroretencje w gospodarstwach domowych oraz edukacja i uświadamianie społeczeństwu konieczności oszczędzania wody to tylko niektóre rozwiązania, które mogą poprawić sytuację.

Czy powyższy problem jest naprawdę poważny? Przecież woda cały czas leci z kranu…. Wystarczył jeden spacer nad Wisłę, aby przekonać się na własne oczy jak ubywa nam wody...

Patrole ratowników wodnych Chełmińskiegio WOPR pozwalają na monitorowanie stanu wód różnorodnych zbiorników wodnych i tym samym potwierdzają zmiany zachodzące w akwenach.

Pomyślmy o tym, jeśli nadal chcemy cieszyć się Błękitną Planetą….

MB/FT