Zaloguj się
Menu główne

Rok 2017- 457 osób

Rok 2018- 545 osoby

Tak wygląda bilans utonięć za ostatnie dwa lata. Czy w tym roku zanotujemy kolejny wzrost liczby ofiar? Na dzień 13.06 jest ich 42 (dane wstępne)

20180817 070227

Dlaczego przyjemny wypoczynek nad wodą może zakończyć się śmiercią? Przyczyn utonięć jest wiele, a do najważniejszych należą:

- alkohol- spowalnia aktywność układu nerwowego, ogranicza umiejętność oszacowania zagrożenia, daje złudne poczucie ciepła

- brawura- przeceniamy swoje możliwości, zachowujemy się jak kaskaderzy, działamy w myśl zasady „ja nie dam rady?”

- nieuwaga- ignorujemy otaczające nas warunki, nie używamy wyobraźni

- skurcze, zimne prądy, wodorosty, wstrząs termiczny, wychłodzenie organizmu, lekceważenie schorzeń i dolegliwości

Choć przyczyn utonięć może być wiele, to mechanizm jest zawsze jeden:

- okres I- 5-15 sekund podczas, których tonący wykonuje gwałtowne wdechy i wydechy na skutek podrażnienia receptorów zimna przez wodę; niewielkie ilości wody są wciągane do płuc

- okres II- świadomy opór 30-60 sekund; tonący świadomie wstrzymuje oddech, broniąc się tym samym przed wchłanianiem większej ilości wody; wykonuje jednocześnie gwałtowne ruchy, które maja utrzymać go na powierzchni wody, zużywa tlen; w efekcie nagromadzony dwutlenek węgla pobudza ośrodek oddechowy i wymusza zaczerpnięcie powietrza

- okres III- 60-90 sekund, silne ruchy oddechowe powodują pobieranie oraz połykanie mieszaniny powietrza i wody; dochodzi do zachłyśnięcia, a także do wymiotów

- okres IV- 60-90 sekund podczas których zanika czucie i pobudliwość; na skutek niedotlenienia następuje zastopowanie oddechu i utrata przytomności

- okres V- 30-50 sekund w czasie których tonący wykonuje kilka końcowych ruchów oddechowych poza świadomością

Jeśli pomoc nie zostanie udzielona najpóźniej w okresie IV to okres V zakończy się śmiercią.

Podczas procesu tonięcia, który trwa od 3 do 6 minut do płuc może trafić od 1,5 do 2 litrów płynów. Powoduje to rozrzedzenie krwi, a także zaburzenia gospodarki elektrolitowej organizmu, a to z kolei upośledza funkcjonowanie wielu narządów. O ile powyższe zjawiska nie są groźne dla życia jeśli występują samodzielnie, o tyle ich równoczesne wystąpienie jest dla organizmu szokiem, z którym nie jest sobie w stanie poradzić.

Polska jest krajem z największą liczbą utonięć w Europie. Powód? Wg Najwyższej Izby Kontroli „zbyt mało ludzi, wyposażenia i pieniędzy”. Dodatkowe powody to słaba organizacja struktury Policji wodnej oraz brak kształcenia mechanizmów kontroli w społeczeństwie. Potwierdzeniem ostatniego jest fakt, że dorosłych ofiar jest aż trzykrotnie więcej niż dzieci i młodzieży.

Kto powinien zapewniać bezpieczeństwo nad wodą ?

Często o tym zapominają, ale za zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się, bądź uprawiającym sporty lub rekreację na obszarach wodnych - odpowiada właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako zarządzający tym obszarem wodnym. Jego obowiązki w tym zakresie określa szczegółowo ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku. Zadania te, wykonywane przez wójta, burmistrza należą do zadań własnych gmin.

Wiadomym jest, że nie na wszystko mamy wpływ. Jednak my, ratownicy wodni, mamy na pewno wpływ na poziom naszej wiedzy i umiejętności. Dlatego też rozwijajmy się, ćwiczmy, podnośmy swoje kwalifikacje, udoskonalajmy umiejętności i edukujmy społeczeństwo po to, aby skutecznie ratować życie innym i sprawiać, aby liczba utonięć była każdego roku coraz mniejsza.

wopr.chelmno.pl