Menu główne

W dniu 2 lutego 2019 roku o godz. 10.00 w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 38  w Centrum Zapobiegania Wykluczeniu Społecznem odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze WOPR w Chełmnie. Zapraszamy wszystkich członków do czynnego udziału w  zebraniu. Naddo Zarząd Chełmińskiego WOPR zwraca się z prośbą o aktualizację danych, w tym adresu E-mail, nr telefonu i innych w przypadku kiedy uległy one zmiania. Pocztę kieruj na adres WOPR.biuro@wp.pl