Zaloguj się
Menu główne

Czy tej tragedii można było unknąć ?

20180915 174723

Fot. Franciszek Trzciński

W nocy z 27 na 28 kwietnia 2018 roku przy ul. Powiśle w Chełmnie, 55 letnia kobieta będąca na spacerze w towarzystwie rodziny i znajomych wpadła do wody. Ograniczona widoczność, silny nurt rzeki Wisły spowodował, że pomimo podjętej próby ratowania tonącej kobiety nie udało się uratować. Artykuł w załączeniu

Analiza powyższego zdarzenia dokonana przez WOPR w Chełmnie wykazała między innymi, że:

  • Teren przy ul. Powiśle w Chełmnie, nabrzeże wraz z mostem na Wiśle, należy do terenów administrowanych przez miasto Chełmno. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011roku za zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych jest odpowiedzialny właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta) i są to zadania własne gmin,
  • z wyjątkiem znaku A27 (nabrzeże lub brzeg rzeki) nie ma żadnych innych oznaczeń oraz zabezpieczeń przed wpadnięciem do wody,
  • Na terenach przyległych do rzeki Wisły (w tym na nabrzeżu ukazanym na fotografii, gdzie doszło do nieszczęśliwego w skutkach zdarzenia) nie ma publicznego sprzętu do ratownictwa wodnego. Miejsce to jest bardzo często odwiedzane przez turystów, wędkarzy, mieszkańców Chełmna i okolic. W związku z tym publiczny sprzęt do ratowania życia ludzkiego, chociażby w postacji koła ratunkowego, jest niezbędny.

Należy zadać sobie pytanie, czy znajdujący się na nabrzeżu rzeki Wisły i właściwie użyty publiczny sprzęt do ratownictwa wodnego mógłby uratować tonącą?  Tą odpowiedź pozostawiamy czytelnikom (...).

Ustawa zobowiązuje włodarzy do współpracy z podmiotami uprawnionymi do podejmowania działań w zakresie ratownictwa wodnego. Przewiduje również, że jednostki samorządu terytorialnego na terenie których wykonywane jest ratownictwo wodne mogą udzielać dotacji celowych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Pomimo starań "WOPR" nie udało się nawiązać współpracy. Również corocznie składane wnioski o dofinansowanie naszej działalności pozostawały bez odzewu.

Ustawa jednoznacznie wskazuje, że organizowanie i finansowanie działań ratowniczych na wyznaczonym obszarze wodnym należy do zarządzających tym obszarem.

"WOPR" posiada wykwalifikowaną kadrę, w miarę posiadanych środków społecznie pełnimy prewencyjną służbę patrolując tereny rzek i jezior Powiatu Chełmińskiego. Prowadzimy szkolenia ratowników wodnych. Spotykamy się z dziećmi i młodzieżą szkolną w celu przybliżenia zasad, jak bezpiecznie zachować się nad wodą. Jednak aby skutecznie realizować zadania niezbędne jest wsparcie władz samorządowych.

Tylko działając wspólnie będziemy w stanie zapobiegać podobnym tragediom.

Przykład z Bydgoszczy

IMG 7109

Na zdjęciu publiczny sprzęt do ratownictwa wodnego - wewnątrz gotowe do użcia Koło ratunkowe z liną.