Menu główne

1.1

PRĄDY WSTECZNE. Prądy strugowe (prąd rozrywający, prąd porywający, prąd strugowy, prąd wciągający, ang. rip current) zlokalizowane w strefie przybrzeżnej. Gdy tworzy się fala, tony wody napływają na plaże i ponownie wracają w kierunku otwartego morza – to czysta fizyka. Wówczas tworzy się prąd wsteczny.

Typowe wielkości prądów rozrywających wynoszą około 0-1 m/s, ale mogą dochodzić do 2,5 m/s w tzw. mega strugach. Prądy te powstają wszędzie tam, gdzie załamuje się fala. Prądy wsteczne rozpoczynają się w strefie początku załamywania się fali. Miejsce prądu rozrywającego to miejsce wydające się być „spokojniejsze” nie występują tu bowiem fale. Plażowicze nie świadomi zagrożeń zostają „złapani w RIP”.

Będąc w strefie prądu wstecznego nie należy płyń pod prąd, w kierunku brzegu. Traci się wówczas wiele sił. W jaki sposób należy się zachować i podejmować próby wypłynięcia z prądu ? warto wiedziec jak sie zachować rekacja filmowa

prąd rozrywający