Zaloguj się
Menu główne

Członkostwo w "WOPR" potwierdza: Legitymacja WOPR oraz karta identyfikacyjna członka WOPR.  Wniosek o wydanie karty identyfikacyjnej członka WOPR Można ubiegać się również o wydanie identyfikatora stopnia WOPR Wniosek o wydanie karty identyfikacyjnej stopnia WOPR Druki należy wypełnić pismem technicznym lub komputerowo, dołącz 2 zdjęcia legitymacyjne. Ze względu na to, że WOPR Województwa K-P zrzesza tylko i wyłącznie osoby fizyczne niezbędne jest również wypełnienie Deklaracji do WOPR Woj. K-P Deklaracja Osoby zainteresowane wypełnione w/w załączniki dostarczają do Biura WOPR w Chełmnie po wcześniejszym zaanonsowaniu się na nr tel. +48 602 552 929.

WzórIdentyfikator członka WOPR

Zgodnie z Uchwałą Nr 18/X/2015 Zarządu Głównego WOPR z dnia 28 marca 2015 roku w sprawie ewidencji i dokumentacji członka WOPR Karta Identyfikacyjna Członka WOPR jest dokumentem potwierdzającym członkostwo w WOPR. Wydawanie i ewidencjonowanie kart prowadzi Biuro Zarządu Głównego WOPR. Członek WOPR może korzystać z uprawnień statutowych oraz przywilejów dedykowanych dla WOPR przez podmioty zewnętrzne wyłącznie na podstawie aktualnej Karty Identyfikacyjnej Członka WOPR.

Struktura WOPR Bez tytułu