Zaloguj się
Menu główne

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOPR w Chełmnie z siedzibą w Chełmnie przy ul. Dworcowej 7j;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w WOPR w Chełmnie możliwy jest pod nr tel. +48 602552929;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru członków Stowarzyszenia WOPR w Chełmnie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, e - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania może skutkować odmową przyjęcia Pani/Pana do WOPR w Chełmnie jako członka lub skreślenia z listy członków.

Klauzura RODO w załączeniu. Proszę o wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do biura Chełmińskiego WOPR.

 

Warto wiedzieć:

1. Jazk powstaje bryza

2. Ciśnienie i cylkulacja powietrza

3. Fazy księżyca

4. RIP - silne prądy wsteczne

5. RIP silne prądy wsteczne

6. Podstawy meteorologi dla żeglarzy

7. Prace bosmańskie - węzły

8. Rodzaje chmur

9. Kto zapewnia bezpieczeństwo nad wodą,

10. Akcja ratownicza - życie uratowane

11. Statki - komu ustępujemy drogi

12. Uczymy sie pływać -:)

13 Utonięcie wtórne

14. akcja ratownicza - film

15. Pierwsza Pomoc - Wytyczne ERC 2015

16. Przewodnik dla żeglarzy i armatorów jachtów

17. Wiry wodne

18. Zobacz co ci zagraża w morzu i jeziorach - sinice