Zaloguj się
Menu główne

Chcesz pojawić się na liście osób uprawnionych - prześlijcie skan uprawnień na adres: WOPR.biuro@wp.pl z prośbą o umieszczenie na stronie http://wopr.chelmno.pl/instruktorzy

Ratownictwo Wodne:

Białkowski Daniel – Instruktor WOPR,

Gutkowski Rafał – Instruktor WOPR,

Mazurkiewicz Adam – Instruktor WOPR,

Trzciński Franciszek – Instruktor WOPR,

Wdowiak Mieszko – Instruktor RWR,

Nauka pływania:

Achler – Wesołowska Aleksandra – Instruktor pływania -

Chabros Małgorzata - Instruktor pływania -

Gurna Jolanta – Instruktor pływania -

Kwiatkowski Wojciech – Instruktor pływania –

Nowakowska Bogumiła –Instruktor pływania -

Pluciński Marek - Instruktor pływania -

Trzciński Franciszek – Instruktor pływania -

Wdowiak Mieszko – Instruktor pływania -

Ratownictwo Medyczne, Pierwsza Pomoc oraz kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Saran Hieronim Marek - Centrum Edukacyjne SARAN - Marta Saran - Tabarkiewicz www.cesaran.pl 

Nurkowe

Gutkowski Rafał – Instruktor nurkowania – tel. +48 602 321 826

Sporty motorowodne

Sadka Radosław – Instruktor motorowodny, tel. 695 996 276

Kajakarstwo

Mieszko Wdowiak - Instruktor Turystyki i Rekreacji PZKaj - +48 608 355 855 http://www.kayakpaddling.net/